Anvendelse af sundhedsdata og ny teknologi kan blive afgørende for at sætte tidligere ind med det rette behandlingsforløb og bedst muligt udnytte hospitalets ressourcer.

+Prioakut er en AI-baseret algoritme, der kan assistere lægen med vigtig information om patientens behov for akut hjælp.

Modellen skal hjælpe med at visitere borgere på landets akutafdelinger så tidligt som muligt, så de får et optimalt forløb, og så man får løst udfordringen med øget efterspørgsel efter hospitalsydelser contra ressourcer.
 
Modellen er således et eksempel på, hvordan sundhedsdata, som allerede er registreret i Danmark, og som klinikerne bruger tid på at registrere, kan give værdi 'tilbage' i klinikken.
 
AI-modellen er udviklet i samarbejde med Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens og skal testes der, ligesom projektledelsen varetages fra hospitalet.
 
Hør mere om +Prioakut i denne animationsfilm:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Ikon-forudsige-bla¦è.png

 

Forudsige

 

Målet er at kunne forudsige akutte indlæggelser og i stedet tilbyde andre interventioner.

Ikon-forebygge-bla¦è.png

 

Forebygge

 

Forebygge at borgerne bliver uhensigtsmæssigt indlagt ved en tidligere indsats.

Ikon-forhindre-bla¦è.png

 

Forhindre

 

Projektet har til mål at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser ved at få mere viden, som kan forbedre den tværsektorielle indsats.