• Regionshospitalet Horsens driver forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter i samarbejde med klyngekommunerne, praksis, andre vidensinstitutioner og private virksomheder.

  • Enversion A/S er en it-virksomhed, som med kompetencer inden for maskinlæring og kunstig intelligens udvikler intelligente assistenter. Intelligente assistenter revolutionerer måden, hvorpå data proaktivt understøtter beslutningsprocesser.

  • Horsens Kommune bidrager med sundhedsdata, viden om sundhedsdata og hvordan de kan tages i anvendelse på tværs af kommuner, praksis og hospital. Kommunen tæller 86.000 indbyggere.

  • Aarhus Universitet deltager i forskningsprojektet via Forskningsenheden for Almen Medicin ved Institut for Folkesundhed. Forskerne skal udvikle arbejde med, hvordan algoritmerne kan anvendes i sundhedssektoren.

  • MedTect InnovationConsortium (MTIC) har i flere år samarbejdet tæt med hospitalet i offentlige-private-innovationsprojekter.

Øvrige partnere i forskningsprojektet

  • Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland samt Hedensted, Skanderborg og Odder kommune bidrager med data og viden om sundhedsdata.

Ikon-forudsige-bla¦è.png

 

Forudsige

 

Målet er at kunne forudsige akutte indlæggelser og i stedet tilbyde andre interventioner.

Ikon-forebygge-bla¦è.png

 

Forebygge

 

Forebygge at borgerne bliver uhensigtsmæssigt indlagt ved en tidligere indsats.

Ikon-forhindre-bla¦è.png

 

Forhindre

 

Projektet har til mål at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser ved at få mere viden, som kan forbedre den tværsektorielle indsats.