Algoritme skal få sundheds­professionelle til at gribe ind inden indlæggelse

Forskningsprojektet Tværspor har udviklet en algoritme, der skal hjælpe sundhedsprofessionelle til at forudse, hvornår en borger er høj i risiko for at blive indlagt. Det skal føre til forebyggelige indsatser, så indlæggelsen ikke sker.

Læs mere

Computer kan forudsige om du havner akut på sygehuset

Forskere vil tage kunstig intelligens i brug over for patienter for at forhindre, at de bliver indlagt med eksempelvis akut blodprop.

Læs mere

Kan kunstig intelligens gøre verden til et bedre sted?

Forskningen i kunstig intelligens står foran et gennembrud, som kan føre til computere, der bedre end mennesker kan analysere komplekse spørgsmål. På et af verdens førende universiteter arbejder en dansk forsker med de etiske konsekvenser ved kunstig intelligens.

Læs mere

Kunstig intelligens kan forudsige akutte indlæggelser

Et østjysk forskningsprojekt viser, at en computer kan beregne risikoen for akut sygdom. Danske Patienter og Forbrugerrådet TÆNK er umiddelbart positiv over for mulighederne.

Læs mere

Ikon-forudsige-bla¦è.png

 

Forudsige

 

Målet er at kunne forudsige akutte indlæggelser og i stedet tilbyde andre interventioner.

Ikon-forebygge-bla¦è.png

 

Forebygge

 

Forebygge at borgerne bliver uhensigtsmæssigt indlagt ved en tidligere indsats.

Ikon-forhindre-bla¦è.png

 

Forhindre

 

Projektet har til mål at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser ved at få mere viden, som kan forbedre den tværsektorielle indsats.