I det følgende præsenteres et overblik over vores indsigter fra arbejdet med etik. Vi står på et fundament af både nationale og internationale retningslinjer samt et juridisk fundament, som vores initiativer bygger ovenpå. Derudover præsenteres seks etiske initiativer, som afspejler en dialogbaseret tilgang, hvor en række forskellige interessenter løbende er blevet involveret.

Læs den fulde etikrapport her: Etikrapport 2022

Ikon-forudsige-bla¦è.png

 

Forudsige

 

Målet er at kunne forudsige akutte indlæggelser og i stedet tilbyde andre interventioner.

Ikon-forebygge-bla¦è.png

 

Forebygge

 

Forebygge at borgerne bliver uhensigtsmæssigt indlagt ved en tidligere indsats.

Ikon-forhindre-bla¦è.png

 

Forhindre

 

Projektet har til mål at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser ved at få mere viden, som kan forbedre den tværsektorielle indsats.