I Innovationsfondsprojektet ’CDSS – A machine-learning based clinical decision support system for proactive healthcare’ er vi klar til at teste en AI baseret algoritme, som kan bidrage til at strømline processerne på akutafdelingen.
 
Se mere på ny hjemmeside for produktet +prioAkut: https://www.plusprio.com/

Ikon-forudsige-bla¦è.png

 

Forudsige

 

Målet er at kunne forudsige akutte indlæggelser og i stedet tilbyde andre interventioner.

Ikon-forebygge-bla¦è.png

 

Forebygge

 

Forebygge at borgerne bliver uhensigtsmæssigt indlagt ved en tidligere indsats.

Ikon-forhindre-bla¦è.png

 

Forhindre

 

Projektet har til mål at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser ved at få mere viden, som kan forbedre den tværsektorielle indsats.