CDSS er et forsknings- og innovationsprojekt, som Innovationsfonden har investeret i. Regionshospitalet Horsens,  Enversion A/S, MedTech Innovation Consortium,  Horsens Kommune og Aarhus Universitet udvikler i et tæt samarbejde et klinisk beslutningsstøttesystem, der skal hjælpe sundhedspersonalet i kommuner og på hospitaler med at identificere borgere, der er i risiko for akut indlæggelse.

Første del af det tre-årige forskningsprojekt fokuserer på udvikling og validering af en algoritme til at identificere borgere i risiko for akutte indlæggelser. Algoritmen skal kunne forklare læger og kommuner, hvorfor de enkelte borgere har en høj risiko for akutte indlæggelser. Algoritmen baseres til en start udelukkende på allerede eksisterende data fra kommuner og hospital.

Anden del af forskningsprojektet skal afdække, hvordan man bedst anvender beslutningsstøttesystemet i samarbejdet på tværs af sektorerne, mens tredje del vedrører produktudvikling, beskrivelse samt udvikling af en forretningsmodel for kommercialisering af systemet. Systemet vil blive udviklet og testet i relation til lovgivning, datasikkerhed, it-arkitektur og brugergrænseflade, og undervejs vil patientforeninger blive inddraget i udviklingsarbejdet.

Projektet startede 1. februar 2018 og slutter 30. april 2019.06.26 Budgettet er på 17 mio. kr, hvoraf Innovationsfonden støtter med 11,3 mio. kr.

Spørgsmål/kontakt

Anne Aavad
Projektleder
+45 5115 4530
ana@danishlifesciencecluster.dk